Thank you for using HealthVault. As of November 20, 2019, HealthVault will no longer be supported. Please see the notice you may have received. If you have any questions, please reach out to HealthVault Customer Support.
 

HealthVault Öyküleri

İnsanların sağlıklarını kontrol altına almak için HealthVault'u nasıl kullandığıyla ilgili daha fazla bilgi edinin.
 

Kronik bir hastalığı yönetme

 
 

Henry ile tanışın.

Henry'ye bir yıl önce diyabet tanısı konduğunda, doktoru, kan şekerini izlemek için bir cihaz kullanmasını önerdi. Kan şekeri izleme cihazı, ölçümlerini HealthVault'a yüklüyor. Artık ölçümlerini elle küçük bir deftere kaydetmesine gerek yok.
 


Doktor ayrıca Henry'nin HealthVault hesabına güvenilir uzmanlardan edinilen ve ölçümlerine dayanarak bazı tavsiyelerde bulunabilen bir diyabet uygulamasını bağlamasını önerdi. Henry bu uygulamayı kullanarak ilgili ölçümlerin grafikleriyle hazırlanan bir raporu yazdırabiliyor ve bunu her doktor muayenesine götürüyor.
 


HealthVault, Henry'nin bilgileri kullanarak hastalığını yönetmesini kolaylaştırıyor.
 
© 2019 Microsoft