Thank you for using HealthVault. As of November 20, 2019, HealthVault will no longer be supported. Please see the notice you may have received. If you have any questions, please reach out to HealthVault Customer Support.
 

HealthVault-berättelser

Läs om hur andra använder HealthVault på olika sätt för att ta kontrollen över sin hälsa.
 

Vara förberedd för ett akutfall

 
 

Det här är Sabrina.

Sabrina är en högskolestudent som lider av ett kroniskt tillstånd som kräver medicinering. Det är viktigt att hennes vårdgivare känner till hennes tillstånd och medicinering.
 


Sabrina håller HealthVault-journalen uppdaterad och har alltid åtkomst till sina journalposter med HealthVault-appen på sin smartphone. Detta är extra viktigt nu när hon har flyttat hemifrån för första gången.
 


I en akutsituation kommer hon kanske inte att kunna tala om för läkarna vad de behöver veta, så hon har skrivit ut ett hälsokort från HealthVault som ger akutpersonalen tillgång till den senaste informationen direkt från HealthVault. Hon bär också ett trygghetslarm och har gett vårdgivarens sambandscentral behörighet att hämta den senaste informationen från HealthVault.
 


Sabrina och hennes familj känner sig trygga med att hennes viktiga medicinska information finns online och går att komma åt i akutsituationer.
 
© 2019 Microsoft