Thank you for using HealthVault. As of November 20, 2019, HealthVault will no longer be supported. Please see the notice you may have received. If you have any questions, please reach out to HealthVault Customer Support.

Gi tilbakemelding

Angi kommentarer eller forslag i tekstboksen nedenfor.
 
Obs!  Vi kan ikke gi kundestøtte for tilbakemeldinger vi mottar via dette skjemaet. Hvis du trenger løsning på et gjeldende problem, kontakter du kundestøtte.
Av sikkerhetsgrunner må du ikke angi personlige opplysninger som navn, telefonnumre, adresser, passord eller helsetilstander. Vi kan ikke gi råd eller anbefalinger om medisinske problemer, behandlinger, kosttilskudd eller andre helserelaterte problemer. Kontakt legen din hvis du har helsespørsmål.
 
 
 
 
 
 
Angi en e-postkontaktadresse i tilfelle vi trenger å kontakte deg om tilbakemeldingen. Selv om vi ikke kan svare personlig på alle kommentarer, leser vi dem og bruker tilbakemeldingen til å forbedre tjenesten.
 
 
 
© 2019 Microsoft