Thank you for using HealthVault. As of November 20, 2019, HealthVault will no longer be supported. Please see the notice you may have received. If you have any questions, please reach out to HealthVault Customer Support.

Ge feedback

Ange dina kommentarer eller förslag i följande textruta.
 
Obs!  Vi kan inte ge kundsupport för feedback som vi får på det här sättet. Kontakta kundsupport om du behöver en lösning på ett aktuellt problem.
Av säkerhetsskäl bör du inte uppge någon personlig information som namn, telefonnummer, adress, lösenord eller hälsotillstånd. Vi kan inte ge råd eller rekommendationer om medicinska frågor, medicinska procedurer kosttillskott eller andra vårdrelaterade frågor. Kontakta din vårdgivare om du har vårdrelaterade frågor.
 
 
 
 
 
 
Ange en e-postadress som vi kan kontakta dig på om vi behöver nå dig angående din feedback. Även om vi inte kan ge ett personligt svar på alla kommentarer läser vi dem och använder din feedback för att förbättra vår tjänst.
 
 
 
© 2019 Microsoft