Thank you for using HealthVault. As of November 20, 2019, HealthVault will no longer be supported. Please see the notice you may have received. If you have any questions, please reach out to HealthVault Customer Support.
 

HealthVault — historie

Dowiedz się, jak inni korzystają z usługi HealthVault, aby kontrolować stan swojego zdrowia.
 

Zarządzanie informacjami o zdrowiu rodziny

 
 

Poznaj Stephanie.

Stephanie korzysta z usługi HealthVault do zarządzania informacjami o stanie zdrowia swojej rodziny. Za pomocą jednego konta obsługuje informacje o sobie, swoim mężu i dwójce dzieci, a także swojej matce, która jest w podeszłym wieku.
 


Stephanie i jej mąż kontrolują swoją wagę, ćwiczenia i dietę w ramach programu zachowania kondycji fizycznej. Każde z nich korzysta z krokomierza, który przesyła informacje o aktywności do usługi HealthVault w celu porównywania stopnia realizacji cotygodniowych celów w zakresie spacerów.
 


Stephanie wprowadziła do usługi HealthVault kartoteki szczepień swoich synów, dzięki temu dostęp do tych informacji mogą uzyskać pielęgniarka szkolna i nauczyciele WF-u. W gabinecie pediatry Stephanie używa aplikacji w telefonie w celu udostępnienia danych i szybkiego zapisania najnowszych informacji w usłudze HealthVault.
 


Dzięki HealthVault Stephanie pomaga też swojej mamie kontrolować przyjmowanie leków. Ponieważ obie panie korzystają z usług apteki, która wysyła informacje o receptach do HealthVault, lista leków jest zawsze aktualna.
 


Dla Stephanie ważne jest, że HealthVault pozwala jej uzyskiwać z jednego miejsca dostęp do wszystkich kartotek i informacji związanych z opieką zdrowotną rodziny oraz kontrolę nad nimi, co pomaga jej dbać o zdrowie najbliższych.
 
© 2019 Microsoft